..penghargaan..

Jutaan terima kasih ingin saya ucapkan kepada Miss Asmayati bte Yahaya atas segala ilmu dan tunjuk ajar yang telah diberikan sepanjang perjumpaan kita selama 14 minggu. Tidak lupa juga sejuta penghargaan buat Cik Al-Junaidi bin Mohamad diatas segala tunjuk ajar yang telah diberikan kepada saya dan kawan-kawan saya. Pelbagai pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat saya perolehi selama 14 minggu kita bersua iaitu saya dapat meneroka kecanggihan dan kemudahan teknologi seperti camstudio, picasa, spreadsheet dan banyak lagi.Kami juga diajar bagaimana untuk menyediakan educational e-portfolio. Kesemua bahan bantu mengajar ini akan saya aplikasikan semasa menjadi seorang pendidik kelak. Diharap segala ilmu yang diberikan diberkati yang maha esa. Terima kasih untuk semuanya....