..gravimetric to tin alloy..


Ini adalah sebahagian daripada kaedah eksperimen bagi subjek inorganik kami. Rakaman ini telah
dirakam oleh salah seorang daripada rakan sekelas kami.